facebook youtube22 heart-outlined phone pin earth mail
Žiadne aktuálne novinky
Žiadne aktuálne novinky
Meniny má , zajtra
nedeľa, 19. január 2020

Milí priatelia,
pozeráte sa práve na video "Úvod do projektu". Projekt sa volá "Centrálny informačný portál pre sluchovo postihnutých" a ďalej budeme hovoriť iba krátko "portál".

Čo to znamená "portál"? Webový portál sa hovorí všeobecne miestu na internete, ktoré prináša a ukazuje rôzne informácie jednotným spôsobom. Webový portál má za úlohu sústrediť informácie z požadovaných oblastí a ukázať ich na webovej stránke upravenej špeciálne pre jej používateľa pri zohľadnení jeho potrieb, použivateľských práv a tým i zabezpečovať požadovanú ochranu dát.

My takto budeme sústreďovať tu informácie, ktoré sú potrebné pre nepočujúcich a nedoslýchavých.

Prvou úlohou je informovať, kde potrebné informácie nájdete. Pokiaľ budeme mať na to vytvorené podmienky, budeme spracovávať informácie pre nepočujúcich a nedoslýchavých do prístupného formátu.

Prístupný formát znamená, že informácie budú so zvukom, titulkami (textami) a v posunkovej reči nepočujúcich.

Pre to, aby sa mohol napĺňať potrebnými informáciami, bude potrebné na túto prácu vytvoriť podmienky. Projekt je veľmi rozsiahly a určite bude viacročný. Projekt pre rok 2017 má za úlohu zriadiť tento portál a naplniť základnými informáciami jeho SEKCIU I - Štátna správa v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny.

Teraz si povieme, čo na našom portáli plánujeme vybudovať a kde to nájdete postupne pri jeho budovaní.

Celý portál je plánovaný tak, že bude mať samostatné sekcie, ktoré budú postupne napĺňané vlastným obsahom.

I. SEKCIA

Štátna správa a spoločenské organizácie

II. SEKCIA

Samospráva

III. SEKCIA

Informácie z komunity

Na záver ...

To sú zatiaľ 3 plánované sekcie. Samozrejme, môže sa to dopĺňať a meniť podľa potreby, predovšetkým podľa potreby a návrhov vás, užívateľov tohto portálu.

Dovidenia na stránkach nášho spoločného portálu